بررسی ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران
بررسی ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: طرح ساخت یک بیمارستان مقاوم در برابر زلزله در تهران به‌عنوان پایلوت در نشست ستاد ویژه مدیریت بحران کلان‌شهر تهران با حضور کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، طرح ساخت یک باب بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران به عنوان پایلوت در نشست ستاد ویژه مدیریت بحران کلانشهر تهران با حضور کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه بررسی شد. 

در این نشست که با حضور رئیس دبیرخانه ستاد ویژه مدیریت بحران کلان شهر تهران، دبیر کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه و سایر نمایندگان کارگروه در محل دبیرخانه این ستاد برگزار شد، اولویت اقدامات در حوزه سلامت در حوادث غیرمترقبه با در نظر داشتن فعالیت‌های تخصصی پیش‌بیمارستانی و بیمارستانی در زمان وقوع حوادث و ایمن‌سازی بیمارستان‌ها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 

در این جلسه شیوا یوسفیان دبیر کارگروه تخصصی سلامت در حوادث غیر مترقبه در ستاد ویژه مدیریت بحران کلانشهر تهران با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌های انجام شده در سال ۹۶ بیمارستان‌های تهران از آمادگی نسبی خوبی در برابر حوادث و بحران‌ها برخوردارند، از افزایش میزان آموزش نیروی انسانی، تجهیز، ایمن‌سازی و بهسازی بیمارستان‌ها طی چهار سال گذشته، به ویژه پس از همه‌گیری بیماری کرونا خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در این نشست همچنین امکان‌سنجی اتصال مراکز عملیات اضطراری بیمارستان‌ها به مرکز عملیات اضطراری شهر تهران، تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی به سامانه هشدار سریع زلزله، گزارش نتایج ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانهای شهر تهران، وضعیت تعبیه مخازن آب اضطراری و طرح ایجاد ساخت بیمارستان مقاوم در برابر زلزله تهران به عنوان پایلوت بررسی شد.

بخوانید:  گودهای پرخطر تهران شناسایی شد