هزینه تعرفه خدمات مهندسی در خراسان رضوی اعلام شد!
هزینه تعرفه خدمات مهندسی در خراسان رضوی اعلام شد!

مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در خصوص تعرفه ۱۴۰۰

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، هزینه تعرفه خدمات مهندسی در خراسان رضوی: بر اساس جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا برای گروه های مختلف ساختمانی در سال ۱۴۰۰ اعلام شده توسط شورای مرکزی و ابلاغ شده توسط وزارت راه و شهرسازی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بر اساس اختیارات قانونی خود مطابق بند ۱۷-۳ و ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به تصویب تعرفه با پیشنهاد افزایش حداکثری ۲۵% در جدول ۱۰ و همچنین افزایش حداکثری ۲۵% در جدول ۱۱، جهت طی سایر تشریفات قانونی مرتبط با موضوع اقدام نمود.

همچنین بر اساس پیگیری های انجام شده و اصلاح تعرفه جاری سازمان در هیات چهارنفره استان برای اولین بار در استان خراسان رضوی بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعرفه مصوب از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ در سازمان اجرا می گردد.

هزینه تعرفه خدمات مهندسی در خراسان رضوی
بخوانید:  جزئیات ثبت نام وام ودیعه مسکن + شرایط و مدارک لازم