حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن قابلیت اجرایی از ابتدای فروردین ماه را دارد گفت: اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود, کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰: محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال مصوبه حق مسکن ۱۴۰۰ به هیأت دولت گفت: طبق صبحت های وزیرکار در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد که کمک هزینه مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود.

 وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط به تصویب دردولت است گفت: طبق مصوبه شورای عالی کار هر زمانی این مصوبه در دولت تصویب شود, باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شود.

 تاجیک درباره حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی تصویب می شود, بستگی به تصویب دولت دارد.اگر حق مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شود, کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین ماه اعمال کنند.

 نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال ۱۴۰۰ کنترل تورم است گفت: اگر تورم کنترل نشود, فاجعه ای که سال گذشته برای دستمزد کارگران رخ داد, تکرار می شود. جا دارد که دولت تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را بگذرانند.

بخوانید:  کارگران در انتظار حق مسکن 450 هزار تومانی!

 تاجیک افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳میلیون و ۸۰۰هزار تومان به جز حق اولاد است که تمام کارگران مشمول قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.