راهنمای طراحی سازه های ساختمانی منتشر شد
راهنمای طراحی سازه های ساختمانی منتشر شد
آیین‌نامه‌های طراحی سازه ضوابط و حداقل‌های لازم را جهت طرح و کنترل اجزاء سازه ارائه کرده‌اند. این مجموعه به عنوان یک راهنما جهت استفاده از این آیین‌نامه‌های طراحی تهیه شده است و طبیعتاً کلیه ضوابط مورد نیاز جهت طرح سازه را پوشش نمی‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، هدف از تهیه مجموعه راهنمای طراحی سازه های ساختمانی ارائه ضوابط و حداقل‌های تکمیلی در مواردی که آیین‌نامه مسکوت بوده یا روشهای متفاوتی را ارائه کرده است می‌باشد. همچنین در برخی موارد جزئیات پیشنهادی ارائه شده‌اند که استفاده از آنها منوط به انجام محاسبات و با مسئولیت مهندس محاسب خواهد بود.

این مجموعه در راستای قرارداد و تفاهم همکاری با دانشگاه قم توسط شورای هماهنگی گروه کنترل نقشه‌های سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تهیه شده و جزئیات پیشنهادی و حداقل‌های تعیین‌شده با توجه به شرایط ساخت و ساز در سطح استان قم تدوین شده است.

از این رو، ضمن قدردانی از کمیته تدوین راهنما آقایان دکتر احسان دهقانی، دکتر مهدی علیرضایی، دکتر روح‌الله بختیاری دوست و مهندس علی محمدی، از اعضای محترم کمیسیون تخصصی عمران و اعضای محترم گروه کنترل محاسبات سازه که زحمت بررسی و ارائه پیشنهادهای تکمیلی را بر عهده داشته‌اند نیز قدردانی می گردد. دفترچه حاضر ویرایش نخست بوده و پس از دریافت نقطه نظرات، پیشنهادها و رفع ابهامات موجود، تکمیل و اطلاع رسانی خواهد شد.

دریافت فایل راهنمای طراحی سازه های ساختمانی

  • منبع خبر : سازمان نظام مهندسی استان قم