سیاستگذاری‌ اقتصادی منجر به اعتمادسازی در شهر شود
سیاستگذاری‌ اقتصادی منجر به اعتمادسازی در شهر شود
سیاست‌ها و راهبردهای شورای ششم باید براساس فرآیند اجرایی ترسیم شده از سوی شهرداری، منتج به پروژه شود؛ سیاست‌هایی که از جمله آنها در حوزه اقتصادی می‌توان به برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذار، رونق پروژه‌ها و ... اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،سیاستگذاری‌ اقتصادی؛ حسین حسامی در جلسه کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با بیان اینکه اساس فعالیت و اقدامات مدیریت‌شهری در دوره ششم باید برپایه برنامه‌محوری باشد، اظهارکرد: برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری از الزامات تحقق اهداف هر مجموعه و سازمانی محسوب می‌شود و به این اصل به جد باورمند و پایبند هستیم.

وی افزود: براساس همین اهمیت و رویکرد بوده که شهرداری را مکلف کردیم تا در سریعترین زمان ممکن، براساس سیاستگذاری‌ اقتصادی و نگاه‌های شورای ششم نسبت به برنامه عملیاتی و میان‌مدت شهرداری اقدام نماید.

حسامی در تشریح آخرین وضعیت برنامه میان‌مدت و عملیاتی، گفت: این برنامه برای بررسی، پایش و تطبیق با سیاست‌های این دوره مدیریت شهری، در جلسات کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر ارائه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با تاکید بر اینکه تجلی سیاست‌گذاری‌های شورای شهر به عینه باید در این برنامه‌ها دیده شود، تصریح‌کرد: ما براساس باورمندی به اهمیت برنامه‌ریزی به این مهم، تاکید داریم و برنامه‌محوری نباید در حد شعار بماند و شهرداری در مسیر مطلوب خود گام بردارد.

حسامی گفت: درواقع سیاست‌ها و راهبردهای شورای ششم باید براساس فرآیند اجرایی ترسیم شده از سوی شهرداری، منتج به پروژه شود؛ سیاست‌هایی که از جمله آنها در حوزه اقتصادی می‌توان به برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذار، رونق پروژه‌ها و … اشاره کرد.

بخوانید:  «ماه امت ۲»؛ ویترین ظرفیت‌های حاشیه شهر مشهد

وی افزود: پس از گذشت قریب به ۱۶ ماه از فعالیت شورای ششم، انتظار داریم که شهرداری مشهد در حوزه‌های مختلف برنامه‌ای تحقق‌پذیر، خروجی‌محور و اجرایی‌پذیر ارائه دهد.