شرایط  صدور حکم تخلیه خانه چیست؟
شرایط  صدور حکم تخلیه خانه چیست؟
مستاجران امسال هم می‌توانند مثل سال قبل خواستار تمدید اجاره ها شوند و صاحبخانه نیز نمی تواند اجبارا و با توسل به دادگاه آنها را وادار به تخلیه ملک کند اما اجرای این قانون شرایطی دارد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، شرایط صدور حکم تخلیه: امسال درست مثل سال گذشته قانون جنجالی تمدید خودکار قراردادهای اجاره اجرا می شود. به این صورت که مالکان نمی توانند برای بیرون کردن مستاجرشان حکم تخلیه بگیرند و هرطور شده باید با مستاجر کنار بیایند.

موضوعی که چالش بین مستاجرها و مالکان را در آستانه فصل جابه جایی ها بیشتر می کند. در این بین پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید بعضی خانه ها از قانون تمدید خودکار قرارداد اجاره مستثنا هستند و مالک خانه با ۶ شرط می‌تواند دستور ستاد ملی کرونا را اجرا نکند.

شرایط صدور حکم تخلیه خانه

شرط اول حکم تخلیه خانه؛ زمانی است که مالک می خواهد خانه اش را تخریب کند و به جای آن یک ساختمان دیگر بسازد. در چنین حالتی او می تواند با دریافت پروانه ساختمانی این مورد را ثابت کند و از مستاجرش بخواهد خانه را بعد از پایان قرارداد تخلیه کند.

شرط دوم حکم تخلیه خانه؛ مربوط به بدحسابی مستاجر است. در صورتی که مستاجر تا یک ماه بعد از تمدید قرارداد، پول پیش را افزایش ندهد یا اجاره را به مالک پرداخت نکند، ستاد ملی مقابله با کرونا این حق را به مالک داده تا قرارداد را تمام کند و برای خانه اش حکم تخلیه بگیرد. چنین مالکی از تمدید خودکار یک ساله قرارداد اجاره معاف می شود.

شرط سوم حکم تخلیه خانه؛ زمانی است که مالک خانه مشتری جدید برای واحد مسکونی پیدا کرده باشد و بخواهد سند خانه را به مالک دیگری منتقل کند. آنطور که اصلانی گفته، املاک مورد اجاره که قبلا یا در زمان تمدید قرارداد اجاره، به صورت قطعی و رسمی معامله شده باشند،از تمدید خودکار اجاره معاف می شوند. در این حالت مستاجر باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی خانه را تخلیه کند و کلید را به مالک جدید تحویل بدهد. البته اگر نتواند مالک جدید را به تمدید قرارداد اجاره راضی کند.

بخوانید:  وام اجاره 1400 به چه روش‌هایی پرداخت می‌شود؟

شرایط عجیب صدور حکم تخلیه خانه

شرط چهارم حکم تخلیه خانه؛ بستگی به امر خیر دارد. مالک می تواند با اثبات این موضوع که خانه‌اش را برای شروع زندگی پسرش می‌خواهد، از مستاجر پس بگیرد. این مورد باید با تشخیص مراجع صالح انجام شود و مالک نمی تواند بدون سند و مدرک ادعا کند که قرار است پسر تازه دامادش در این خانه زندگی کند. توجه داشته باشید که این مورد صرفا برای فرزند ذکور در نظر گرفته شده و نمی توان خانه را برای زندگی دختر تازه عروس مالک تخلیه کرد.

شرط پنجم حکم تخلیه خانه؛ به بحث مالی بین مالک و مستاجر مربوط می‌شود. اگر مستاجر قبول نکند که باید برای تمدید قرارداد رهن و اجاره بیشتری پرداخت کند، مجبور به تخلیه خواهد شد. البته میزان افزایش مبلغ اجاره باید مطابق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی تا ۲۵ درصد در تهران، تا۲۰ درصد در کلانشهرها و تا ۱۵ درصد در شهرهای کوچک باشد.

شرط ششم حکم تخلیه خانه؛ مربوط به زمانی است که مستاجر در دوره قرارداد، به تعهدات خود عمل نکند و باعث تضییع حقوق مالک شود. این موضوع هم باید به تایید دادگاه برسد تا مالک بتواند برای خانه اش حکم تخلیه بگیرد.