دولت در بازسازی شهری نمره مردودی گرفت
دولت در بازسازی شهری نمره مردودی گرفت
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که طرح احیای بافت های فرسوده جذابیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد، گفت: دولت در بازآفرینی و بازسازی شهری موفق نبوده است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم،غلامرضا شریعتی اندراتی اظهار کرد: با وجود تأکید برنامه پنجم و ششم توسعه کل کشور برای اجرای طرح بازآفرینی و بازسازی شهری، متأسفانه این طرح به درستی اجرایی نشده است.

بازسازی شهری نقش گسترده ای در نوسازی بافت فرسوده در کشور دارد، از طرف دیگر در بحث شهرسازی، بازآفرینی اولویت بالاتری نسبت به تولید مسکن و ایجاد شهرهای اقماری دارد.

وی افزود: دولت برای ایجاد شهرهای جدید ملزم به تأمین زیرساخت های رفاهی مانند فضای آموزشی و درمانی است اما با باز آفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده نیازی به ایجاد زیرساخت های جدید نیست.

البته در طرح بازآفرینی، نوسازی باید به صورت محله محور صورت گیرد تا مسائلی مانند پارکینگ خودرو، فضای سبز و مسیر عبور و مرور خودرو در آن دیده شود.

وی درباره دلایل عدم توفیق طرح بازسازی شهری در کشور، تصریح کرد: به نظر می رسد طرح کنونی جذابیت لازم برای ورود بخش خصوصی به این عرصه ندارد، از این رو اگر دولت قرار است که در ایجاد شهرهای جدید هزینه کند، بهتر است که این منابع اعتباری را در عرصه بازآفرینی شهری اختصاص دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: مردم و سازندگان رغبت لازم را برای اجرای بازآفرینی شهری ندارند، از این رو وزارت راه و شهرسازی باید امتیازات بیشتری را مانند افزایش میزان تسهیلات، کاهش سود تسهیلات ساخت و معافیت های مالیاتی در نظر بگیرد.

بخوانید:  زمین مسکن مهر محل درآمدزایی دولت شده است!