علت شکست ساختمان سبز در کشور
علت شکست ساختمان سبز در کشور

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، در این زمینه محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی اظهار داشت: مفهوم ساختمان سبز بسیار گسترده است، به گونه‌ای که شامل حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار می‌شود و حتی می‌تواند ابعاد گسترده تری مانند تغییرات آب و هوایی را نیز شامل […]

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، در این زمینه محمد شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی اظهار داشت: مفهوم ساختمان سبز بسیار گسترده است، به گونه‌ای که شامل حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار می‌شود و حتی می‌تواند ابعاد گسترده تری مانند تغییرات آب و هوایی را نیز شامل شود.

شکرچی زاده تصریح کرد: ما مبانی تحقق خانه سبز را تا به امروز تک به تک شناسایی کرده‌ایم، اما این در حالی است که تا به امروز متاسفانه به مجموعه‌ای که بتوان از طریق آن خانه سبز تحقق یابد دست نیافته ایم و تنها به صورت موردی ساختمان‌هایی را ساخته ایم که مصرف انرژی در آن بسیار بهینه شده است.

وی افزود: باید در نظر داشت که در بسته ساختمان‌های سبز تنها بحث مصرف بهینه انرژی نیست بلکه مسئله افزایش عمر مفید ساختمان‌ها نیز مطرح است. همچنین باید در ساخت ساختمان از مصالحی استفاده کنیم که کمترین زیان را به محیط زیست وارد کند و یا در طول بهره برداری از ساختمان بتوانیم شرایط آسایش و بهره وری مناسب را برای ساکنان آن فراهم کنیم. به مجموعه این موارد می‌توان ساختمان سبز اطلاق کرد.

شکرچی زاده گفت: در بحث مقررات ملی ساختمان که در مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی انجام می‌شود فکر کردیم که در مباحث ۱۱، ۱۹ و سایر مباحث این موضوع را مورد توجه قرار دهیم تا به آن موضوع جامعی که مدنظر ما است دست یابیم.

بخوانید:  راه های افزایش ساخت و ساز در کشور

رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی گفت: به نظر می‌رسد که ما باید همه این موضوع را در یکسری از مجموعه‌ها مانند طرح ملی مسکن که امروز مورد توجه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است اجرایی کنیم تا بتوانیم از این طریق به یکسری پروتکل‌های قابل اجرا دست یابیم که با شرایط کشور ما متناسب باشد.

وی تصریح کرد: یکسری از مجموعه‌ها در گذشته ایجاد شده که بر اساس تجارب و اقتضائات کشور‌های دیگر بوده است، اگر ما بخواهیم این موارد را پیاده‌سازی کنیم به سرعت به نتیجه قابل قبول دست نخواهیم یافت از اینرو باید این موارد را با شرایط اقلیمی و فرهنگی کشور خود سازگار کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی گفت: یکی از موانعی که در این خصوص وجود دارد این است که در کشور‌های دیگر انرژی بسیار گران است و مقوله ارزشمندی محسوب می‌شود چرا که در بیشتر کشور‌ها به انرژی‌ها تجدیدپذیر دسترسی ندارند. در واقع انرژی‌های تجدیدپذیر یک سرمایه اصلی برای کشور‌ها به حساب می‌آید.