قرارگاه تحول اجتماعی مشهد تشکیل می‌شود
قرارگاه تحول اجتماعی مشهد تشکیل می‌شود
معاون اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد از ابلاغ آیین‌نامه مدیریت مشارکت‌های مردمی با هدف تسهیل گری، تنظیم‌گری و مشارکت با تشکل‌ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، قرارگاه تحول اجتماعی مشهد؛ “مهدی ابراهیمی” اظهار کرد: آیین نامه مدیریت مشارکت‌های اجتماعی با هدف تکریم تشکل‌ها، تسهیل در ارائه خدمات، زمینه‌سازی برای مشارکت تشکل‌ها در مسائل مدیریت شهری، شفافیت در ارائه خدمات و عدالت محوری در ارائه خدمات به تشکل‌ها تدوین و ابلاغ شده است.

وی در خصوص ساختار آیین نامه مشارکت‌های اجتماعی افزود: در حقیقت ساختار آیین نامه، ساختار مشارکت‌های مردمی و تشکل‌ها را مشخص می‌کند و با توجه به نگاهی که در مورد تفویض اختیارات به مناطق وجود دارد، شورای مشارکت‌ها در تمام مناطق تشکیل خواهد شد.

معاون اجتماعی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد خاطر نشان کرد: باتوجه به رویکردهای مدیریت شهری در خصوص تسهیل گری در ارائه خدمات و واگذاری امور فرهنگی و اجتماعی به تشکل‌ها نیاز بود که آیین نامه‌ای برای این موضوع طراحی و تدوین شود.

ابراهیمی بیان کرد: در نظام جدید مدیریت شهری بدون مشارکت تشکل‌ها، کاهش یا اصلاح مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی را نخواهیم داشت؛ در این رابطه مدیریت شهری از تشکل‌ها حمایت خواهد کرد تا به صورت کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی و اجتماعی رشد داشته باشد.

وی ادامه داد: در هر منطقه کارگروه مشارکت‌های اجتماعی با حضور معاون فرهنگی اجتماعی منطقه، ۳ کارشناس اجتماعی خبره در منطقه و ۲ نفر از اعضای شورای اجتماعی محله تشکیل خواهد شد.

ابراهیمی در مورد مهمترین وظایف شورای مشارکت‌های اجتماعی محلات تصریح کرد: شناسایی و رصد مسائل اولویت دار مدیریت شهری در منطقه خود و مشخص کردن تسهیل فرآیند مشارکت مردمی در منطقه از مهمترین وظایف شورای مشارکت‌های اجتماعی محلات است.

معاون اجتماعی سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد گفت: برای تسهیل گری در امور اجرایی آیین نامه، سامانه سما را طراحی کردیم که درخواست‌های تشکل بعد از تایید تشکل ثبت خواهد شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص بودجه تخصیصی این تشکل‌ها اظهار کرد: در گام اول برای کاهش اجتماعی در محلات با مشارکت تشکلات مردمی و اجتماعی برای ۱۳ منطقه پنج میلیارد تومان بودجه تخصیص داده شده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام ما در مشارکت با تشکل‌های فرهنگی اتصال رویدادها، فعالیت ها و بزنامه‌های فرهنگی به مسائل اجتماعی است؛ همچنین در حوزه آسیب‌های اجتماعی اولویت ما اعتیاد، طلاق، کودکان کار و بعداز آن براساس اولویت‌های منطقه ‌ای تشکیل قرارگاه تحول اجتماعی مشهد خواهد بود.