قیمت خاموت در بازار آهن (فروردین ۱۴۰۰)
قیمت خاموت در بازار آهن (فروردین ۱۴۰۰)
بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 14 هزار و 550 تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، قیمت خاموت در بازار: خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وظیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

نوع خاموت و سایزقیمت (تومان)
خاموت ۸۱۴٫۵۵۰
خاموت ۱۰۱۳٫۷۰۰
خاموت مهندسی ۸۱۴٫۶۵۰
خاموت مهندسی ۱۰۱۳٫۸۰۰
خاموت سنجاقی ۸۱۴٫۷۰۰
خاموت سنجاقی ۱۰۱۳٫۹۰۰
بخوانید:  قیمت صفحه ستون در بازار آهن آلات چقدر است؟