مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد
مشروح مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد
موسی الرضا حاجی بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد به تشریح مصوبات سی‌ و پنجمین جلسه علنی شورا پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری ساخت وساز هشتم، شورای شهر مشهد؛ موسی‌الرضا حاجی‌بگلو در پایان سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تشریح مصوبات این جلسه پرداخت و اظهارکرد: در ابتدای این جلسه، با توجه به شهادت دو روحانی مجاهد و فعال در حاشیه شهر مشهد، تغییر نام دو بولوار که محل سکونت این شهدا بوده، در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: برهمین اساس و با تصمیم اعضای شورای شهر، بولوار صبا به نام «شهید محمد اصلانی» و بولوار پانیذ به نام «شهید محمدصادق دارایی» تغییر نام پیدا کرد.

مصوبات سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد

حاجی‌بگلو خاطرنشان کرد: در این جلسه، همچنین معبر فرعی۲۲بهمن ۵۰/۴ واقع دربلوارخواجه ربیع با حفظ شماره به نام شهیدحسن خانی سماغچه، معبر فرعی نسترن۲۰ واقع در خیابان فدائیان اسلام با حفظ شماره به نام شهید حسن کاظمی و معبر ثامن‌الائمه ۲/۱۴ واقع در بلوار امام خمینی‌(ره) با حفظ شماره به نام برادران شهید «مجید و حمید نجفی» نامگذاری شد.

طرح «تحکیم و تعالی خانواده» دیگر دستورکار سی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد بود و حاجی‌بگلو در این خصوص گفت: براساس این طرح شهرداری مکلف شده به استناد اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی خانواده و جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور) و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، به منظور الگوسازی خانواده اسلامی-ایرانی، تحکیم خانواده و کاهش طلاق، تعالی و ایمن سازی نهاد خانواده و جمعیت مطلوب، با به کارگیری تمامی ظرفیت‌ها و امکانات مادی و معنوی در اختیار خود و با هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط، حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به تدوین لایحه‌ای در این خصوص اقدام و به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

سخنگوی شورای شهر مشهد گفت: لایحه حمایتی شهرداری از کارگران و کارکنان شهرداری مشهد که در حین خدمت دچار حادثه و نقص عضو می‌شوند و فوت می‌کنند، دیگر مصوبه امروز شورای شهر بود.

حاجی‌بگلو افزود: براساس این مصوبه، اگر حادثه منجر به نقص عضو در حین کار که منجر به از کار افتادگی دائم شود، کمک بلاعوض معادل ۳۰ درصد نصاب معاملات جز، به کارگر پرداخت می‌شود؛ چنانچه نقص عضو منجر به از کار افتادگی دائم نشود، کمک بلاعوض ۱۰ درصد نصاب معاملات جزء و اگر منجر به فوت حین کار شود، کمک بلاعوض معادل ۵۰ درصد نصاب معاملات جزء خواهد شد که به خانواده کارگر متوفی پرداخت می‌شود.