نحوه رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی
نحوه رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی
روش‌های مختلفی برای رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی از جمله اضافه بنا، احداث نکردن پارکینگ، تخلفات مهندس ناظر و سایر تخلفات ساختمانی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت وساز هشتم،انواع تخلفات ساختمانی ؛ در خصوص تخلف ساختمانی اضافه بنا که زائد بر مساحت درج‌ شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر کرده و شهرداری را مکلف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌ شده از پرداخت آن خودداری کند، شهرداری را مکلف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام می‌کند.

مروری بر انواع تخلفات ساختمانی

در خصوص احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی، همچنین نبود امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.

تجاوز به معابر شهر و رعایت نشدن اصول فنی نیز از دیگر تخلفات ساختمانی محسوب می‌شود؛ در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

در ارتباط با تخلفات ناظر ساختمانی باید گفت که آن‌ها مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌ شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.

بخوانید:  افزایش نقدینگی؛ عامل اصلی آشفتگی بازار مسکن است

تغییر کاربری ساختمان

احداث ساختمان مغایر با کاربری نیز تخلف ساختمانی محسوب می‌شود؛ در این خصوص شهرداری‌ها، در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است مکلف‌اند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کرده و در صورتی که برخلاف موارد درج‌ شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را با کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

در خصوص استحکام نداشتن بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌ شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدام نکند، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیر مستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش استحکام نداشتن بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر استحکام نداشتن بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

مر جع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون پیرامون انواع تخلفات ساختمانی قطعی است اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

  • منبع خبر : ایمنا