هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با تاکید بر اینکه در ساخت و ساز این روزها شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ها بیشتر از سازنده ها سود می برند گفت: هزینه های ساخت و ساز دو برابر شده است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، بازار مسکن به خصوص وضعیت ساخت و ساز این روزها در تهران و سراسر کشور حال و روز خوبی ندارد. از یک سو افزایش هزینه های ساخت و ساز که به دلیل رشد قیمت نهاده های تولید مسکن به سازندگان تحمیل شده و از سوی دیگر سازمان های مرتبط با بخش مسکن مثل شهرداری ها، سازمان های نظام مهندسی، امور مالیاتی و شرکت های آب و برق هزینه های خود را در حد رشد نرخ تورم به قدری تغییر داده اند که ناخودآگاه قیمت تمام شده ساخت افزایش یافته است.

برخی سنگ اندازی ها پیش روی تولیدکنندگان مسکن باعث شده تا انبوه سازان حرفه ای نیز این روزها چندان رغبتی برای ساخت و ساز از خود نشان ندهند. این بی میلی سازندگان مسکن که سالهاست ادامه دارد در کنار برخی عوامل اقتصادی در نهایت منجر به این شده است که این روزها با یک انباشت تقاضا مواجه شویم.

واقعیت اینکه سازندگان مسکن هنوز هم در سودهای سرشار خود تاکید دارند سوالی است که این روزها متقاضیان خرید مسکن از هر سازنده ای می پرسند. متقاضیان بر این باور هستند که حتی در بدترین شرایط هم سازنده های مسکن سودهای سرشاری می برند. اما سازنده ها این موضوع را رد کرده و معتقد هستند که این سود در نهایت به ۳۰ درصد هم نمی رسد و این شهرداریها و سازمان های نظام مهندسی هستند که از بابت ساخت و ساز سود می کنند.

سعید آسویار در پاسخ به این پرسش که این روزها حال و روز و هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ در چه شرایطی است؟ گفت: وضعیت ساخت و ساز در تهران به گونه ای است که باید گفت وضعیت چندان رضایت بخش نیست و برخی انبوه سازان به همین دلیل به دنبال شغل جدید می گردند.

رشد دو برابری هزینه ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰

وی ادامه داد: هزینه های ساخت و ساز در سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است و اگر بخواهیم به صورت جزئی به این موضوع ورود کنیم باید اذعان کرد که وقتی دستمزدها از ابتدای سال ۵۰ درصد و قیمت مصالح ساختمانی دو برابر می شود باید به این موضوع اشاره کرد که قیمت تمام شده ساخت نسبت به سال گذشته بیشتر شده و سنگ اندازی ها برای ساخت و ساز تمایل برای تولید مسکن را از سازندگان گرفته است.

آسویار در پاسخ به این پرسش که میزان تاثیرگذاری دستمزدها و یا سایر نهاده های تولید مسکن مثل مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن چه میزان است؟ اظهار داشت: رشد ۵۰ درصدی دستمزدها تا ۳۵ درصد و قیمت مصالح ساختمانی و نهاده های تولید مسکن تا ۶۵ درصد می تواند بر قیمت تمام شده ساخت تاثیر بگذارد.

بخوانید:  هزینه ساخت مسکن در سال 1400 اعلام شد!

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که از سال های گذشته گفته شده است که سازندگان مسکن در بدترین شرایط هم سودهای خوبی از بابت ساخت و فروش مسکن می برند تاکید کرد: در هیچ مقطع تاریخی سازنده های مسکن سودهای ۱۰۰ درصدی را نصیب خود نکرده اند و شاید این عدد در حد ۳۰ درصد تا حدودی قابل پذیرش باشد. اما آنچه که مشخص است این است که اگر سودی هم برای سازنده ها حاصل می شود به خاطر تورمی است که بر اقتصاد کشور تحمیل می شود.

سود شهرداری‌ها و نظام مهندسی از هزینه ساخت مسکن

وی با بیان اینکه یک محاسیه ساده نشان می دهد که اگر برای ساخت مسکن، زمینی را به یک قیمت مشخص خریداری کرده اید بعد از فروش واحدهای مسکونی ساخته شده نمی توانید با همان قیمت قبلی آن زمین را خریداری کنید گفت: شاید بر روی کاغذ بتوان گفت که سازنده ها سود می کنند اما به واقع این شهرداریها و سازمان های نظام مهندسی هستند که از بابت هر ساخت و سازی سود می کنند و کمترین سود نصیب سازنده ها می شود.

آسویار در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد وضعیت ساخت و ساز و عقب ماندن عرضه از تقاضا که سالهاست بخش مسکن از آن رنج می برد، قیمت مسکن را دستخوش تغییرات کند؟ اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر دولتمردان سخنرانی های خود و دادن آمارهای غلط را کنار بگذارند بخش مسکن به خوبی راه خود را ادامه خواهد داد اما با این روند باید گفت بخش مسکن روز به روز ذلیل تر می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه بخش مسکن موتور محرکه اقتصادی کشور است و با رونق خود هم به اقتصاد کشور و هم حتی به کارگران افغانستانی کمک خواهد کرد گفت: این روزها که بازار مسکن چه در بخش تقاضا و چه در بخش عرضه دچار مشکل شده است بانک ها باید همانند سایر کشورها تا ۸۰ درصد هزینه ساخت و خرید مسکن را تسهیلات اعطا کنند.

وی ادامه داد: به اعتقاد بنده پیش بینی قیمت مسکن این روزها بسیار سخت است اما آنچه که از شواهد بازار مشخص است و کمبود عرضه نسبت به تقاضا به خوبی خود را نمایان ساخته است قیمت مسکن در سال جاری نه تنها کاهش نمی یابد بلکه رشد تا ۱۵ درصدی را هم تجربه خواهد کرد.