پارک فناوری گرده افشان؛ تجربه‌ی گردشگری با واقعیت مجازی!
پارک فناوری گرده افشان؛ تجربه‌ی گردشگری با واقعیت مجازی!
پارک فناوری «گرده افشان» یک تجربه واقعیت مجازی است که به مردم در مورد کاهش تنوع‌زیستی، به ویژه در میان گرده افشان‌هایی مانند زنبورها و مرغ مگس خوار، هشدار می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، پارک فناوری گرده افشان: این نوع تلفیق تکنولوژی و معماری، اکولوژیکی بیشتری را برای پرداختن به تغییراتی که باید در صورت ادامه روند انقراض گرده افشان در مسیر فعلی خود ایجاد شود، تصور می‌کند. چراکه از سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان انقراض این گرده افشان‌ها ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر بیشتر از حد انتظار شده است.

کمیسیون اروپا از معمار Vincent Callebaut خواست تا یک تجربه جدیدی ایجاد کنند که اقداماتی را در مورد کاهش تنوع‌زیستی افزایش دهد. کمیسیون اروپا می‌گوید: «در طراحی پارک فناوری گرده افشان، معمار وینسنت کالباوت نشان می‌دهد که چگونه معماری و تکنولوژی نوین در کنار یکدیگر، می‌توانند به ایجاد آینده‌ زیستی بهتر کمک کنند و بهترین شیوه‌های کشاورزی، فناوری و طراحی را برای زندگی هماهنگ با طبیعت با یکدیگر، ادغام کنند.

پارک فناوری گره افشان

پارک مفهومی عمدتا از چوب متقاطع و مواد بازیافتی ساخته شده که مطابق با ماموریت پایداری پروژه است. در منطقه مرکزی این پارک، از شکل اندام ماده یک گیاه به‌عنوان بیودوم‌های مارپیچی آموزشی و همچنین به‌عنوان یک سکوی مشاهده مشرف به ساختار مجازی پارک استفاده شده است.

بسیاری از زمین‌های این پروژه به کشاورزی اختصاص داده شده، زیرا گنبدهای عظیم نور خورشید را برای زندگی در داخل فراهم می‌کند و درنظر دارد ال نقش اصیل شغل کشاورزی را ارتقا بخشد. بنابراین چنین پروژه‌ای به راحتی می‌تواند تمرکز بر محیط‌زیست و ارتقا تنوع زیستی محلی و طبیعی را به نمایش درآورده و به جهانیان معرفی نماید.

پارک فناوری گرده افشان
پارک فناوری گرده افشان
بخوانید:  بتن سبز؛ سازگارترین بتن با محیط زیست
  • منبع خبر : اسکان نیوز