نظارت سازنده ذی صلاح، عامل اصلی افزایش کیفیت ساخت‌وساز
نظارت سازنده ذی صلاح، عامل اصلی افزایش کیفیت ساخت‌وساز
نظارت سازنده ذی صلاح در تمام مراحل ساخت می تواند در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر استاندارد مؤثر باشد. ساختمان، کالایی سرمایه ای است که باید در چگونگی ساخت آن توجه داشت. عوامل گوناگونی در ساخت بهینه ساختمان تأثیرگذار هستند که نظارت سازنده ذی صلاح مهم‌ترین آن‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، سازنده ذی صلاح می تواند کیفیت ساخت و ساز را افزایش دهد. چرا که تمام فعالیت های دخیل در ساخت و ساز حتی انتخاب نوع مصالح را مورد نظارت قرار می دهد. از سویی دیگر آشکار است که نظارت مرحله ای به تنهایی پاسخگوی نیازهای حوزه ساخت و ساز نمی باشد بلکه نظارت مستمر و مستقیم می تواند در افزایش دوام سرمایه های مردم و عمر ساختمان مفید باشد.

قانون گذار به درستی در مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بارها به حضور سازنده ذیصلاح در فرایند ساخت و ساز اشاره نموده و بارها بر ساخت و ساز توسط سازنده ذیصلاح تأکید نموده است. در راستای اجرای مفاد ۴، ۳۰، ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای ساختمان های مشمول قانون فوق توسط سازنده ذی صلاح دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط اداره راه و شهرسازی ابلاغ گردید.

همچنین در ماده هفتم از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز بر ساخت و ساز توسط سازنده ذی صلاح تأکید شده است. اما متأسفانه در بعضی از شهرهای کشور این مورد مغفول مانده است. از سویی دیگر حق هر شهروند را باید در اعتماد به مسکنی دانست که قرار است «سرپناه ایمن» باشد. و شاید بتوان ادای این حق را توسط مسئولین محترم در تخصیص سازنده ذیصلاح برای ساخت مسکن دانست.

بخوانید:  دلایل اهمیت شناسنامه فنی ملکی ساختمان چیست؟

وجود سازنده ذی صلاح از حقوق شهروندی است

اگرچه قانون گذار در راستای توجه به حقوق شهروندی، بر صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان تأکید نموده است اما متأسفانه در بسیاری موارد این شناسنامه بدون حضور سازنده ذی صلاح صادر می شود که مخالف نص صریح قانون است و در بسیاری موارد نشأت گرفته از عدم تعامل بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها است.

در هر صورت در راستای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان بویژه بند ۹ آیین­نامه ماده ۳۳ (لزوم بکارگیری مجریان ذی­صلاح در ساخت و ساز و تکلف مالکان به استفاده از خدمات سازنده ذی صلاح) و در راستای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت حرفه­ای در صنعت ساختمان و در جهت رسیدن به الگوی اجرایی مناسب برای تعاملی سازنده با استان­ها و همچنین دستگاه های مرتبط با مسأله سازنده ذی صلاح به نظر می رسد راه حل را باید از جایگاه سیاست گزاری بررسی نمود. تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و برای حل مسأله به صورت حقوقی، یقینا مؤثر خواهد بود.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  • نویسنده : دکتر طاهره نصر