شمارش معکوس برای زمان تحویل مسکن مهر تهران! 11 فروردین 1400
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران:

شمارش معکوس برای زمان تحویل مسکن مهر تهران!

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از پایان مسکن مهر این اداره کل خبر داد و اعلام کرد تنها مالکان شصت واحد باقیمانده پیشوا باید برای دریافت کارت تقسیط مراجعه کنند.

فرودگاه جدید عربستان؛ اقدامی دیگر از گروه معماری فاستر 11 فروردین 1400
پروژه دریای سرخ:

فرودگاه جدید عربستان؛ اقدامی دیگر از گروه معماری فاستر

ساخت‌وساز در فرودگاه بین‌المللی دریای سرخ در عربستان سعودی آغاز شده است. این فرودگاه توسط شرکت معماری انگلیسی Foster + Partners طراحی شده و بخشی از توسعه موسوم به پروژه دریای سرخ است.

محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی بر چه اساسی انجام می‌شود؟ 11 فروردین 1400

محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی بر چه اساسی انجام می‌شود؟

محاسبه ارتفاع ساختمان مسکونی، یکی از موارد بسیار مهم در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی است. هر داوطلب شرکت در آزمون طراحی معماری باید نحوه محاسبه ارتفاع انواع ساختمان‌های با بام مسطح و شیبدار را در انواع زمین‌های مسطح و شیبدار بداند.

مال ها و مگامال ها ، فرصت یا تهدید 11 فروردین 1400

مال ها و مگامال ها ، فرصت یا تهدید

در ایــران بــه طــور ســنتی، بازارهــا همــواره محــل دادو ســتد و رخــداد اتفاقــات اجتماعــی بوده انــد. بــا ورود مدرنیســم بــه ایــران در الگــوی طراحــی فضاهــای خریــد تغییــرات عمــده ای ایجــاد شــد. شــهر از زاویــه خریــد و مصــرف و فراغــت در حــال تغییــر بــود.

تجمیع املاک چیست و چه شرایطی دارد؟ 10 فروردین 1400
در راستای بازسازی و نوسازی مناطق فرسوده:

تجمیع املاک چیست و چه شرایطی دارد؟

موضوع تجمیع املاک در سال های گذشته به خصوص در شهرهای بزرگ بسیار مورد توجه بوده است. با افزایش جمعیت کلان شهرها و نیاز به تولید مسکن انبوه، تجمیع قطعات کوچک به خصوص در مناطق بافت فرسوده برای ساخت و ساز آپارتمان ها و مجتمع ها صورت گرفته است.