۸ گزینه نهایی تصدی سمت «شهردار مشهد مقدس»
۸ گزینه نهایی تصدی سمت «شهردار مشهد مقدس»
پس از گفتگوها و بررسی‌های چندجانبه، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس روی 8 گزینه نهایی تصدی سمت «شهردار مشهد مقدس» به اجماع رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری ساخت وساز هشتم،شهردار مشهد مقدس؛موسی‌الرضا حاجی‌بگلو با اشاره به برگزاری جلسه کاری اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، اظهارکرد: در این جلسه پیرامون موضوع انتخاب شهردار مشهد مقدس بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی گفت: سرانجام پس از گفتگوها و بررسی‌های چندجانبه، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس روی ۸ گزینه نهایی تصدی سمت «شهردار مشهد مقدس» به اجماع رسیدند.

نایب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: اسامی ۸ گزینه نهایی شامل آقایان قلندر، کاظمی، اصغری، رئیسیون، حسینقلی‌زاده مقدم، برادران، خداشناس و یزدان‌مهر است.

وی خاطرنشان کرد: این فرآیند ادامه خواهد داشت و تمام سعی ما بر این بوده که پیش از سال نو، شهردار مشهد مقدس انتخاب و معرفی شود.

بخوانید:  شورای ششم حامی شهروندان معلول و توانیاب است