«باهم» فرصتی برای تقویت کانون خانواده 20 خرداد 1402
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

«باهم» فرصتی برای تقویت کانون خانواده

بهترین و اساسی‌ترین کار فرهنگی در شهرداری را گام برداشتن به سمت پایداری‌ خانواده‌ها می‌دانیم و با تعریف باشگاه «باهم» سعی کردیم با برنامه‌ریزی‌های مختلف مانع از تزلزل خانواده‌ها شویم.