آمار قیمت‌های عجیب بازار مسکن اعلام شد 25 آذر 1399
افزایش عجیب قیمت مسکن در 30 مرکز استان کشور:

آمار قیمت‌های عجیب بازار مسکن اعلام شد

دولت در ماه ریزش بازارها، گزارشی از قیمت‌های عجیب بازار مسکن و ارقام نجومی تورم منتشر کرده است. بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و۷۰۰ هزار تومانی مسکن در کشور در بهار ۹۹، که از سوی مرکز آمار منتشر شد میانگین قیمت مسکن در این فاصله تا آبان ماه (براساس آمار متولی مسکن) ۱۶۰ درصد رشد کرده است. این اخبار توانست شوک بزرگی به بازار مسکن وارد کند.