همکاری مشترک برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی 05 دی 1399
امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق بازرگانی تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

همکاری مشترک برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

تشکل‌های بخش خصوصی برای ارتقا و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای منطقه و همسایه تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای به امضا رساندند. اتاق بازرگانی تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و دبیرخانه دائمی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ساختمان طرفین این تفاهم‌نامه بودند.