ساخت مسکن فرهنگیان تا چه مرحله‌ای پیش رفته است؟ 06 اردیبهشت 1400
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

ساخت مسکن فرهنگیان تا چه مرحله‌ای پیش رفته است؟

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تا کنون ۴۳ هزار و ۷۷۵ واحد برای فرهنگیان پیش‌بینی می‌شود، گفت: امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این پروژه‌ها تکمیل و به فرهنگیان تحویل شود.