مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله با تکنولوژی جداگرها 20 اسفند 1399
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان:

مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله با تکنولوژی جداگرها

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بهره‌مندی از تکنولوژی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای را به منظور تاب‌آوری برای ساختمان‌ها برابر مخاطرات زلزله ضروری دانست و بر حمایت از این طراحی و تولید این تکنولوژی در ایران تاکید کرد.