جدیدترین قیمت مسکن در تهران (هفته آخر اسفند ۹۹) 25 اسفند 1399
بازار مسکن شب عید:

جدیدترین قیمت مسکن در تهران (هفته آخر اسفند ۹۹)

معمولا در ادواری که بازار مسکن در رکود قرار دارد، بازار شب‌عید، به‌صورت مقطعی وارد فاز رونق می‌شود و به واسطه افزایش تقاضا قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، اما امسال بازار شب‌عید کمی متفاوت از سال‌های گذشته است.