جدیدترین قیمت مسکن در شیراز+جدول 30 خرداد 1400

جدیدترین قیمت مسکن در شیراز+جدول

بر اساس اطلاعات به دست آمده لیستی از متوسط قیمت خرید مسکن در برخی از مناطق شیراز به دست آمده است.