ماجرای حباب قیمت مسکن صحت دارد 30 آذر 1399
وزیر راه‌وشهرسازی:

ماجرای حباب قیمت مسکن صحت دارد

وزیر راه‌وشهرسازی گفته: اکنون با حباب قیمت مسکن مواجه شده‌ایم. مردادماه امسال از متقاضیان مسکن خواسته بودیم برای کاهش التهاب بازار مسکن، خانه نخرند، اخیرا نیز بازار مسکن حباب دارد.