خدمت به نیت امام‌رضا(ع) یعنی خادم حریم رضوی 29 شهریور 1401
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

خدمت به نیت امام‌رضا(ع) یعنی خادم حریم رضوی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: هر انسانی، در هر جایگاه و بعد مسافتی که برای امام‌رضا(ع) خدمت می‌کند، خادم این امام همام محسوب می‌شود.