حمایت شورای شهر از سرمایه‌گذاری در مشهد 25 فروردین 1402

حمایت شورای شهر از سرمایه‌گذاری در مشهد

یادداشت حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در تشریح رهیافت‌های اقتصادی بیانات مقام معظم رهبری

اقتصاد مردم محور نیاز ضروری کلانشهر مشهد است 23 فروردین 1402
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد:

اقتصاد مردم محور نیاز ضروری کلانشهر مشهد است

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین محور بیانات رهبر معظم انقلاب، مردمی کردن اقتصاد و فراهم سازی بسترهای نقش‌آفرینی مردم در حوزه‌های اقتصادی است و این موضوع در دستور کار شورای ششم قرار دارد.

پیشرفت شهر در گرو تقویت تعاملات بین‌دستگاهی است 08 بهمن 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

پیشرفت شهر در گرو تقویت تعاملات بین‌دستگاهی است

از جمله سیاست‌های شورای ششم، ارائه خدمات مستقیم به زائران و مجاوران، مردم‌محوری و مردم‌باوری و همچنین تعامل حداکثری با نهادهای مرتبط با مدیریت شهری است؛ نمی‌توان درب‌های شهرداری را به روی نهادهای مختلف ببندیم و توقع پیشرفت شهر را داشته باشیم.

فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد مقدس 24 دی 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد:

فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد مقدس

سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های مشارکتی زمین‌های بزرگ مقیاس، مولدسازی دارایی‌های مشهود و نامشهود شهرداری، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، احداث و بهره برداری بلند مدت از خطوط مترو و ...، از جمله مهمترین فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد است.

جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری مشهد 02 آذر 1401
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری مشهد

جهان‌شهری بودن، ابعاد و شاخصه‌هایی دارد که باید در امور میان‌مدت، سالانه و رویدادهای ذیل برنامه‌های‌ سالانه ساری و جاری و عملیاتی شود ولی تاکنون تجلی و برونداد عینی آن را شاهد نبوده‌ایم.