اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بانوان مشهد 22 فروردین 1401
رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی مشهد:

اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه بانوان مشهد

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهرمشهد گفت: در سال جاری بالغ به 80 میلیارد تومان اعتبار به صورت اختصاصی برای فعالیت‌های حوزه بانوان مشهد در نظر گرفته شده است.