خانه های دو میلیاردی تهران در کدام مناطق قرار دارند؟ 21 اردیبهشت 1400
بازار مسکن تهران:

خانه های دو میلیاردی تهران در کدام مناطق قرار دارند؟

در این گزارش به بررسی ویژگی آپارتمان‌های ۲میلیارد تومانی که در سطح آژانس‌های املاک شهر تهران برای فروش فایل شده است، خواهیم پرداخت.