افزایش ۷۰درصدی هزینه خرید مسکن در سال ۱۴۰۰ 08 تیر 1400
نوسانات بازار مسکن:

افزایش ۷۰درصدی هزینه خرید مسکن در سال ۱۴۰۰

آخرین گزارش ها از وضعیت معاملات مسکن در تهران از این حکایت دارد که به طور متوسط هزینه خرید بیش از ۷۰ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته است.