خرید ملک خارج از کشور ریسک بزرگی است 26 مهر 1400

خرید ملک خارج از کشور ریسک بزرگی است

کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن گفت: خرید ملک و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر ریسک بزرگی دارد و کسانی که مهاجرت کرده اند با حداقل ها زندگی می کنند.