فروش ملک در بورس چه مزایا و معایبی دارد؟ 09 اردیبهشت 1400
نظرات یک کارشناس بورس:

فروش ملک در بورس چه مزایا و معایبی دارد؟

کارشناس بورس کالا گفت: زیر ساخت‌ها بورس کالا برای به فروش مسکن فراهم است، اما میزان تمایل عرضه کنندگان مهم است.