فسخ قرارداد چیست و انواع آن کدام‌اند؟ 20 اردیبهشت 1400
کاربرد قوانین حقوقی در معاملات:

فسخ قرارداد چیست و انواع آن کدام‌اند؟

فسخ قرارداد زمانی رخ می‌دهد که یکی از طرفین معامله یا شخصی ثالث به معامله‌‌ای پایان دهد. موارد بسیاری در جامعه رخ می‌دهد که حفظ منافع افراد در گرو فسخ یک قرارداد است.