مسابقه طراحی دروازه دانش برگزار می‌شود 05 اردیبهشت 1400
به همت دانشگاه صنعتی اصفهان:

مسابقه طراحی دروازه دانش برگزار می‌شود

رقابتی برای رسیدن به طرحی نوین و منحصربه‌فرد برای دروازه نمایشگاهی فناوری و نوآوری در منطقه تجارت فناوری و نوآوری استان اصفهان با عنوان مسابقه طراحی «دروازه دانش» برگزار می‌شود.