برگزاری ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان 26 بهمن 1399

برگزاری ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

ششمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان از امروز تا ۲۹ بهمن به شکل ویدئوکنفرانسی در محورهای انرژی، محیط‌زیست، صنعتی‌سازی، ایمنی و ساخت برگزار می‌شود.