همه‌چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک 15 تیر 1400
نکات مهم+شرایط

همه‌چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک

برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.