هفتمین وبینار «خانه های مقرون به صرفه» برگزار می‌شود 19 خرداد 1400

هفتمین وبینار «خانه های مقرون به صرفه» برگزار می‌شود

هفتمین وبینار هبیتان با هدف بررسی تجارب معماری خانه های مقرون به صرفه (Affordable) و ایجاد آگاهی و دانش عمومی در حوزه های مربوطه مورخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد.