بی‎توجهی به وضعیت بازار اجاره بها ادامه دارد! 14 تیر 1400
هزینه‌‌ی اجاره خانه بیشتر از درآمد مردم:

بی‎توجهی به وضعیت بازار اجاره بها ادامه دارد!

نماینده مجلس با اشاره به تاثیر کاهش قیمت مسکن تهران در شهرهای دیگر، گفت: وضعیت بازار اجاره بهای مسکن نامناسب است.