بررسی راه های شناسایی خانه های خالی 24 بهمن 1399
معاون سازمان امور مالیاتی:

بررسی راه های شناسایی خانه های خالی

معاون سازمان امور مالیاتی در خصوص بررسی راه های شناسایی خانه های خالی گفت: اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌ های ‌خالی دریافت شده نشان نمی‌دهد که قطعا خالی از سکنه است.