بررسی عوامل دستیابی به معماری پایدار در ایران 23 خرداد 1400
دکتر «نیما کیوانی» آرشیتکت، پژوهشگر و استاد دانشگاه:

بررسی عوامل دستیابی به معماری پایدار در ایران

یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار، بهره‌گیری از ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود. یکی از اصول اساسی معماری پایدار، هماهنگی با اقلیم است. بر این اساس قطع ارتباط معماری بومی و نیازهای مدرن از چالش‌های مهم معماری امروز محسوب می‌شود. در مطلب پیش‌رو با دکتر «نیما کیوانی» درباره معماری پایدار و جایگاه ایران در حوزه ساختمان‌های پایدار، گفتگو کرده‌ایم.