گران ترین خانه های تهران در کدام مناطق قرار دارند؟ 09 اردیبهشت 1400
گشت‌وگذاری در خانه‌های لوکس پایتخت:

گران ترین خانه های تهران در کدام مناطق قرار دارند؟

تهران پایتخت خانه‌های لوکس و گران قیمت در ایران است و تعداد زیادی از این خانه‌های فوق لوکس را در خود جای داده که امکانات عجیب و قیمت سرسام آور آن‌ها زبان به زبان می‌چرخد.