ساختمان سازی ترکیه برای ایران صحت دارد؟ 27 مهر 1400

ساختمان سازی ترکیه برای ایران صحت دارد؟

در حالی وزیر راه وشهرسازی از حضور نمایندگان برخی کشورها در ایران برای ورود فناوری جدید ساخت مسکن خبر داده که قرار است ساخت بخشی از واحدهای قانون جهش تولید به شرکت ترکیه‌ای واگذار شود.