ساخت و ساز ایمن راه اصلی مقابله با بلایای طبیعی است 05 دی 1399
استاندار خراسان جنوبی:

ساخت و ساز ایمن راه اصلی مقابله با بلایای طبیعی است

ساخت و ساز ایمن به ویژه در حوزه مسکن می‌تواند خسارت های جانی و مالی زیادی را کاهش دهد. استاندار خراسان جنوبی به همین منظور، در پیامی به مناسبت پنجم دی "روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی" اظهار داشت: با افزایش آگاهی عمومی و ایمن سازی واحدهای مسکونی می‌توان به میزان قابل توجهی اثرات بلایای طبیعی را کاهش داد.