دوغارون؛ فعال ترین مرز ایران و افغانستان 16 اسفند 1399
رییس سازمان راهداری:

دوغارون؛ فعال ترین مرز ایران و افغانستان

مرز دوغارون در استان خراسان رضوی ، فعال‌ترین مرز مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری افغانستان به شمار می‌آید.