به زودی همه معابر پادگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت 28 خرداد 1401

به زودی همه معابر پادگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با آماده‌شدن زیرساخت‌ها، همه معابر پادگان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.