جریمه سد معبر ساختمانی کاهش پیدا می‌کند؟ 22 اردیبهشت 1400
هیات تطبیق فرمانداری:

جریمه سد معبر ساختمانی کاهش پیدا می‌کند؟

هیات تطبیق فرمانداری به مصوبه شورای‌شهر برای اعمال نرخ هفت‌برابری جریمه سد معبر ساختمانی اعتراض کرد.