ملاک‌ تبدیل روستا به شهر چیست؟ 10 مهر 1400

ملاک‌ تبدیل روستا به شهر چیست؟

در کشور ما برای اینکه بتوان یک سکونتگاه را "شهر" نامید، معیارهایی مشخص و در عین حال متفاوت در نظر گرفته شده است که شاید چندان کارآمد نباشد.معیارهای تبدیل روستا به شهر، به خصوص در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری متفاوت است.