سند ملی بهره‌وری ساختمان ابلاغ شد 29 تیر 1400

سند ملی بهره‌وری ساختمان ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور سند ملی بهره‌وری ساختمان که به تصویب هیئت وزیران رسیده را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.