همه‌چیز درباره وقف ملک و ارکان آن 21 بهمن 1399
آشنایی با اصطلاحات حقوقی:

همه‌چیز درباره وقف ملک و ارکان آن

وقف ملک؛ وقف عقدی است که به موجب آن فرد مایل به بخشیدن مال یا ملک خود برای صرف در امور عام المنفعه می‌شود تا بتواند در مدت زمانی طولانی از منافع آن بهره مند گردد.