قدرالسهم آپارتمان چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟ 25 اردیبهشت 1400
آشنایی با اصطلاحات حقوقی:

قدرالسهم آپارتمان چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان از عرصه نیز گفته می‌شود. به دلیل آن که اطلاعات بسیار اندکی درباره قدرالسهم وجود دارد، بسیاری از افراد از این موضوع آگاهی چندانی نداشته و گاه دچار مشکل می‌شوند‎.